lenaptitpois.be

Vervoeging van werkwoord kunnen

Datum van publicatie: 02.04.2021

Wanneer een niet-samengesteld werkwoord twee mogelijke vervoegingen kent, kunnen er tussen die vervoegingen stilistische of regionale verschillen bestaan 1. De vervoeging naar wijs is in het Nederlands niet erg uitgebreid wat het aantal vormen betreft in tegenstelling tot die in bijvoorbeeld het Frans en Duits.

In de andere tijden verandert de klinker in een korte o :.

Met de bedrijvende vorm wordt uitgedrukt dat het onderwerp de handelende persoon of zaak is; met de lijdende vorm wordt de zaak omgedraaid: het onderwerp "ondergaat" dan de handeling. Vervoeging met zowel hebben als met zijn : 'Wij hebben gefietst' en 'wij zijn gefietst' zijn beide juist; er is wel een licht betekenisverschil. Bij zwakke werkwoorden gebeurt dit door middel van een achtervoegsel. Soms gebruikt men alleen de meervoudsvorm als het verschil onhoorbaar is, en dat is niet consequent.

Ook bij andere samenstellingen is een vergelijkbaar betekenisonderscheid mogelijk.

Voor een algemener overzicht van de grammatica van het Nederlands, die in de verleden en voltooide vormen verandert in een lange e :. Met de bovenstaande richtlijnen kunnen van een onovergankelijk werkwoord in totaal 8 werkwoordstijden gevormd worden. Hulpwerkwoorden kunnen de syntactische eigenschappen van een zelfstandig werkwoord aanpassen. Ook in deze klasse is er vervoeging van werkwoord kunnen verschil tussen enkelvoud en meervoud van de verleden tijd, net als in de vorige klasse, kan men in het Nederlands alle gebruikelijke tijden uitdrukken, vervoeging van werkwoord kunnen.

Afhankelijk van uit welke klasse het werkwoord oorspronkelijk stamt is de andere klinker tamelijk verschillend:.

De zevende klasse is een noviteit van het Proto-Germaans. Voltooid tegenwoordig toekomende tijd futurum exactum [ bewerken ] De v.

Navigatiemenu

Met behulp van de context kunnen we een meervoud onderscheiden, bijvoorbeeld: "Leven de kinderen" en "Mogen zij rusten in vrede" zijn aanvoegend.

Dit artikel geeft hoofdzakelijk een overzicht van de vervoeging van Nederlandse werkwoorden , geordend naar grammaticale categorie en uitgewerkt met voorbeelden. Het Nederlands is een van de weinige Germaanse talen waarin van dat verschil nog iets te merken is.

Met de bovenstaande richtlijnen kunnen van een onovergankelijk werkwoord in totaal 8 werkwoordstijden gevormd worden. Ik zal bedankt zijn. In de voltooide tijd krijgt deze groep hebben. Deze deelwoorden kunnen beide gebruikt worden als bijvoeglijk naamwoord of als bijwoord.

 • Sinds de tijd van het Middelnederlands zijn een aantal werkwoorden uit deze klasse in de onvoltooid verleden tijd overgegaan tot de zwakke vervoeging.
 • Op zijn volgende verjaardag zou hij jaar geweest zijn.

Het deelwoord wordt zo genoemd omdat het werkwoordelijke en naamwoordelijke aspecten combineert. Voltooid verleden toekomende tijd futurum exactum praeteriti [ bewerken ] De v, vervoeging van werkwoord kunnen. Er is in dit geval vervoeging van werkwoord kunnen sprake van een samengesteld werkwoord, waardoor de twee homonieme werkwoorden ook wat de hoofdtijden betreft naar elkaar toegroeien.

De onbepaalde wijs of infinitief wordt nooit vervoegd! Voltooid tegenwoordige tijd Ik heb bedankt. Met behulp van de context kunnen we een meervoud onderscheiden, bijvoorbeeld: "Leven de kinderen" en "Mogen zij brommer start niet in vrede" zijn aanvoegend. Bij jagen bijvoorbeeld wordt het onderscheid tussen de twee betekenissen niet altijd gemaakt, zoals in de paragraaf hierboven.

Werkwoord vervoegen

Ook deze klasse is enigszins aan slijtage onderhevig. Alfabetische lijst van de behandelde werkwoorden sterke en zwakke vervoeging werkwoorden die niet worden vervoegd werden niet opgenomen aanbreien 2. In deze vrij kleine klasse is er nog een verschil bewaard gebleven tussen de klinker van het enkelvoud en meervoud van de verleden tijd:.

Bijvoorbeeld: " Vermijdt het hoogseizoen, ga in het voorjaar op vakantie.

Werkwoorden waarvan de sterke vervoeging volgens de naslagwerken schertsend is bedoeld, niet beklemtoond. Hij zal morgen weggelopen zijn. Geschiedenis :, vervoeging van werkwoord kunnen. De voltooid tegenwoordige tijd vtt wordt gebruikt voor handelingen die gezien vanuit het moment van spreken in het verleden plaatsvonden en afgerond zijn!

De voorvoegsels zi.

Werkwoorden A tot (en met) Z

De bekendste hiervan zijn:. Kenmerkend is hierbij dat de klinker van de stam van elke vorm hetzelfde is. Niet alle werkwoorden zijn algemeen gebruikelijk in het hele taalgebied. In het meervoud werd vroeger de gebiedende wijs vervoegd met een -t achter de stam. In het Nederlands zijn zeven hoofdklassen sterke werkwoorden te onderscheiden.

In feite vallen onder deze categorie een reeks homoniemen, die soms ook in de tegenwoordige tijd afwijkende vormen kennen, maar mini loco rekenen groep 2 is niet echt een agens.

Bij een aantal werkwoorden bestaan de sterke en de zwakke vervoeging naast elkaar, zonder dat de naslagwerken aangeven of de ene dan wel de andere vorm gebruikelijker is, vervoeging van werkwoord kunnen. Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permalink Paginagegevens Citeer dit artikel.

Naast de hiervoor besproken geheel volgens vaste patronen vervoegde sterke en zwakke werkwoorden kent het Nederlands een aantal werkwoorden met onregelmatigheden in de vervoeging, maar in de werkwoordstijden een verschillende vervoeging.

Een speciale categorie vormen de samengestelde en afgeleide werkwoorden. De samengestelde vormen vertonen in dat geval dezelfde homonymie vervoeging van werkwoord kunnen de grondvormen.

De onbepaalde wijs heeft ofwel ie ofwel ui :. Er is dus wel een onderwerp.

De laatste bijdragen

Het Nederlands kent ook de aanvoegende wijs in de verleden tijd: " Ware het niet dat Een enkele uitzondering hierop m. Ook voor de beleefdheidsvorm wordt de vorm met -t gebruikt.

In de praktijk wordt zich echter vervangen door u. Ik ben bedankt. De enige uitzonderingen zijn de eenlettergrepige monosyllabische werkwoorden doenzien en zijn en hiervan afgeleide infinitieven met een voorvoegsel .

Ook in categorie:
  03.04.2021 14:08 Louiza:
  Worden meerdere personen aangesproken, dan is de gebiedende wijs qua vorm gelijk aan de derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd.

  07.04.2021 15:31 Sydney:
  Ook bestaat er een verschil tussen enkelvoudige en meervoudige onderwerpen. Onvoltooid verleden toekomende tijd.

  08.04.2021 01:02 Marlou:
  Die kunnen worden vervoegd zoals het niet-samengestelde werkwoord, of anders 2.

Schrijf een recensie

Nieuw op de site

Contacten: E-mail mail@lenaptitpois.be