lenaptitpois.be

Hoeveel inwoners heeft ijsselstein

Datum van publicatie: 11.06.2021

Deze stedenband is op initiatief van IJsselstein beëindigd. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.

In bijzondere gevallen kunnen wat extremere cijfers ontstaan, zie deze toelichting waarbij ook de gegevens voor heel Nederland getoond worden. Bronnen Nieuws Analyses. Inspireer anderen en deel deze pagina! De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan onderwerpen onderdaan deze pagina.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per inwoners voor gemeente IJsselstein, hoeveel inwoners heeft ijsselstein.

IJsselstein was er daar n van. Criminaliteit: aantal misdaden per inwoners. Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente IJsselstein ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.

De gratis online kadasterkaart

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata. Aantal inwoners 33, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 34, Aantal inwoners. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per inwoners voor gemeente IJsselstein. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de

De positie van gemeente IJsselstein is duidelijk weergegeven in het rood. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Berekening van de weet het niet meer verschillen: Het relatieve verschil is berekend als "verschil score". De molen kan op vrijdag en zaterdag bezocht worden. Rond had IJsselstein slechts inwoners, hoeveel inwoners heeft ijsselstein.

Verder zijn er in het stadje tientallen rijksmonumenten, zie.

Personen zoeken

Per huishouden zijn er gemiddeld 1,1 auto's in de gemeente. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster. Zie ook Ysselsteyn in Limburg.

Hierbij staan de 5 meest kenmerkende onderwerpen hoeveel inwoners heeft ijsselstein de kolommen en de vergelijkingsgebieden regio's in de rijen. Kadastrale kaart met maatvoering. Adverteren Maatwerk info service Contact. IJsselstein is een kleinere gemeente van 2.

Zie ook dit overzicht van gebieden. Uit de onderwerpen met de hoogste verschilscores voor de gemeente IJsselstein zijn de vijf meest interessante onderwerpen gekozen. Burgemeester lijst.

Inwoners IJsselstein

In werd het afgebroken, op de toren na. Bij de wederopbouw na werd een gebied ommuurd dat maar ongeveer half zo groot was als daarvoor: het gebied gevormd door de huidige wijk Nieuwpoort viel erbuiten. WOZ-waarde   [1].

Toelichting Bepaling van de WOZ waarde : Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd hoofdverblijf of woning met praktijkruimte.

Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen. Energie Waarde Eenheid Jaar Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal 2. De laatste molenaar, B, hoeveel inwoners heeft ijsselstein.

Bij de stichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in werd IJsselstein bij de provincie Utrecht gevoegd. Bedrijven Waarde Eenheid Jaar Bedrijfsvestigingen totaal 3. Het zijn bovengemiddeld veel auto's per vierkante meter: Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties.

De bedrijfsvestigingen in de sector vervoer, informatie en communicatie. IJsselstein is ingedeeld in vier wijken. Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente IJsselstein.

Gemeente IJsselstein (Utrecht)

Vooral na de Tweede Wereldoorlog breidde de stad zich sterk uit, ook aan de andere kant van de Hollandse IJssel. Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Er wonen

Zie ook: Baronie IJsselstein. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt n of meerdere SBI-codes. Gemeente IJsselstein heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.

Ook in categorie:
Schrijf een recensie

Nieuw op de site

Contacten: E-mail mail@lenaptitpois.be